Orientació a la transcendència, formació del caràcter, consecució de la millor imatge - figura, posicionament i previsió davant les modes i millora del talent,esperit personalitzador, promoció directiva,seductiva i crematística.

 

OBSERVACIONS I COMENTARIS PELS GRÀFICS DE PSICOESTÈTICA
G-005, G-008, G-010, G-013, G-014, G-023.

 

· Estan fets per Carles M.Espinalt, creador de la ciència psicoestètica.

· Són una mostra dels 300 (inèdits) que el nostre mestre ens va deixar.

· Són utilitzats, amb acurada selecció, per explicar-los en els processos de formació psicoestètica.

· Esdevenen una magnífica guia per aconseguir el millor ascendent personal i professional.

· En llegir-los es pot caure en l’error de donar-los per sabuts. Per cada un d’ells és aconsellable reflexionar com s’aplica en el dia a dia.

· De la majoria se'n pot deduir que la psicoestètica està mot orientada a la potenciació d’habilitats i de la democràcia.

· Escoltar comentaris i exemples per cada un d’ells esdevé molt atractiu. S´hi troba una gran lògica aplicable per evitar desorientacions.

· Les reflexions i conclusions psicoestètiques que se'n poden derivar són lliures. Sense fiscalitzacions. Una gran diferència amb determinats processos d’assessorament i coaching.

 

Mes informació a:

www.peremaso.com