Estètica catalana. Aprofundiment.

Psicoestètica. Motivació, promoció i afirmació personal i professional.

Més informació: www.peremaso.com

 

Estètica Catalana. Generalitats. Potenciació Psicoestètica.

1.    Bellesa. Nova expressivitat. Necessitat.
 
Estètica social.
2.       Professionals de la imatge,Perruquers,vestit, etc.Estudis per centres i assessors d'estètica i imatge personal i directiva.Millores Psicoestètiques.

3.       Estètica social i organitzacional.
4.       Estètica pel tractament de la gent gran.
5.       Estètica pel tractament dels petits.
6.       Estètica pel jovent.
7.       Estètica religiosa i teològica.
8.       Estètica per pobles i ciutats.
9.       Estètica de la personalitat.
10.   Estètica intercultural.
11.   Estètica del folklore.
 
Estètica i Política
13.   Estètica per l’acció política amb la seva dimensió ètica.
14.   Oratòria política.
15.   Imatge càrrecs públics.Nous dirigents,polítics,acadèmics i professionals. Institut de comunicació.
 
Estètica província de Girona.
16.   Estètica gironina.
17.   Estètica pel Consorci-Demarcació-Arxiprestat Ter-Brugent

Nova imatge del Ter-Brugent      La Vall de les Esglésies    La Cellera de Ter i entorns

 

Formació, producció, recerca i difusió del coneixement

18.   Pensament i estètica catalana. Història.
19.   Imatge nacional i internacional d'una Catalunya més emergent.
20.   Potenciació imatge personal i social dels catalans. Psicología dels catalans.

21.   Oratòria més eficient amb fonamentació Psicoestètica i del gran orador Carles M.Espinalt.

22.   Equips innovadors i comunitats de coneixement.Psicoestètica específica per la formació d'emprenedors.
23.   Assessorament-suport pel lideratge de projectes. 
24.   El meu programa de psicoestètica.
25.   Justificació del suport-assessorament psicoestètic personalitzat o en grup.
26.   Material i esdeveniments pedagògics.

27.  Plataforma del disseny del Ter-Brugent.


 
Polítiques, legislació, gestió, col·laboracions i compromisos socials.
36.   Col·laboració universitat-empresa-administració i agents socials.
37.   Legislació, polítiques culturals i cooperació.
 
Comunicats
38.   Presentació de projectes, comentaris, fotografies, audiovisuals.
39.   Trobades amb grups internacionals i nacionals.
40.   Propostes per propers congressos.
41.   Propostes de negocis.
42.   Clubs territorials. Activitats.

43.   Reportatges corporatius.