ESTÈTICA CATALANA - PSICOESTÉTICA

PSYCHOAESTETICS - PSYCHOESTHÉTIQUE

 

És temps de crear nous espais de transferència de coneixement i d’aprenentatge estètic amb la finalitat d’aconseguir la millor formació i direcció personal i professional. Més ara que calen comportaments humans més intel·ligents que perfilin una nova imatge de Catalunya. Es miri com es miri hi ha una gran necessitat de canvi estètic-social  i de lliurar-se de tota rutina de molts dels col·lectius existents.

 

Actualment, com tots sabem, en aquests terrenys manquen molts elements per a la culturització i la implicació ciutadana. La finalitat del present és la de facilitar avançades aportacions amb màxim rigor pedagògic per atendre aspiracions i ideals per la nostra millor estètica.

Com veurem, l’experiència confirma que la ciència psicoestètica hi té un gran paper a fer amb menys errors pedagògics per compensar-ho. És per això que aquesta ciència tindrà un posicionament privilegiat en aquest portal.

 

Es desitja que aquesta web serveixi a estudiosos,científics ,polítics,periodistes i professionals diversos perquè fàcilment puguin tenir una àmplia panoràmica del terreny actual de l’estètica i de la psicoestètica amb una recerca documental fàcil . Com a projecte per la Catalunya del futur, vol ser un mitjà de diàleg i participació. S’espera que pugui ser el recurs inspirador d’un portal modèlic pel seu acertat nivell en la adquisició,organització i utilització del coneixement

                                                                   

                                                        Pere Masó i Panella, deixeble de Carles M. Espinalt,

creador de la ciència psicoestètica